Kontakt

Wydawca:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41,
info@wsbip.edu.pl

Adres redakcji:

Redakcja „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
redakcja@anteportas.pl
konto bankowe:
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553

Redaktor Naczelny:

dr Jakub Żak
jakub.zak@anteportas.pl