Kontakt

Wydawca/adres redakcji:

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 041 260-40-41,
e-mail: info@wsbip.edu.pl
 

Redakcja Półrocznika Naukowego "Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem"
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św.
redakcja@anteportas.pl

konto bankowe:
PKO S.A. o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 

Redaktor Naczelny:
dr Jakub Żak, e-mail: jakub.zak@anteportas.pl