2012

Download No. 1/2012
I. ARTICLES
Zbigniew GrzywnaBezpieczeństwo w logistyce. Zarys problematyki
Gaweł StrządałaCenzura w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
Renata Knyspel-KopećOskar Halecki i Powszechne Zjazdy Historyków Polskich
Ronald Lasecki„Kaa pyy te ruha; kaa hao te rangatahi” – rodzina maoryska pomiędzy światem tradycyjnym a nowożytności
Samuel Suhel MoussaRozwód w islamie
Grzegorz Tokarz Słowiańszczyzna przedchrześcijańska – wizja Wawrzyńca Surowieckiego
II. REVIEWS
Mieczysław KopećStefan Opara, Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009, ss. 203
Andrzej ZapałowskiWładymir Woroncow (red.), OUN – UPA. Z kim i przeciwko komu oni walczyli. Historyczno-dokumentalne oceny, Sewastopol 2011, ss. 547