2/2018

Download No. 2(11)/2018
I. THEMATIC ARTICLES
Józef Flis Wojna hybrydowa – zjawisko nowe czy ewolucja starego?
Wojciech SzczepańskiCzy Rosja prowadzi na Bałkanach wojnę hybrydową?
Dariusz Brążkiewicz Interwencja Federacji Rosyjskiej w Syrii – studium przypadku rosyjskiej polity-ki na Bliskim Wschodzie
Krzysztof SurdykRola służb wywiadowczych w wojnie hybrydowej
Sylwia SławińskaZwiązek współczesnych migracji z zagrożeniem terroryzmem w Europie
Nicole Pietrzak Dlaczego społeczności europejskie utożsamiają migrację ze zjawiskiem terroryzmu?
Olga Jastrzębska Prorosyjskie portale internetowe w Polsce i innych krajach Europy Środkowej jako istotny element kształtowania prowadzonej przez Rosję wojny informacyjnej
Wiktor MożginGeopolityczny kontekst wojny hybrydowej na wschodzie Ukrainy
Michał CzerwińskiWspółczesne zagrożenia dla służb ratownictwa medycznego w kontekście konfliktów asymetrycznych
Yuri Makar, Liudmila NovoskoltsevaRosyjska wizja Ukrainy i Ukraińców przejawem wojny hybrydowej
Aleksanda CieslarFighting for ISIS – the case of Great Britain
Alika GuchuaAsymmetrical threats and the impact of hybrid war on global security and role of NATO in ensuring peace
Marina GorbatiucThe Transdniestrian conflict as a phenomenon of hybrid war
Crăişor C. IoniţăRussia: from Cold War via ‘peace dividend’ to hybrid war in Europe. How to reconcile Europe’s strategic interests with Russia’s ligitimate interests
Eka Beraia Asymmetric chalenges and their impact on contemporary international relations
Vakhtang Maisaia, Jon ScottJihadist hybrid war as military strategy for aggressive non-state religious ac-tors – main characteristics and doctrinal implications of modern terrorist or-ganizations (Daesh, Taliban and ‘Caucasus Islamic Emirate’ cases)
Andrii ButyrskyiProtection of the rights of internally displaced persons in the conditions of the conflict in Donbass
Sergii SlukhaiEconomic wars within the Russia-Ukraine confrontation
Khatuna ChapichadzeHas Georgia won the information war aganist Russia in the context of the Russian-Georgian conflict of 2008?
Vira BurdyakConflict in Eastern Ukraine and its psychological peculiarities
Natalia SlukhaiiNarratives of the ‘other’ in times of worldview wars: true face, masked face
Igor SeleznevA quarter of the century is on the guard of collective security aganist the assy-metric conflicts and hybrid wars (to the 25th anniversary of the collective security treaty and the 15th anniversary of the CSTO)
Leonid GusevTerrorist organizations, asymmetric conflicts and the fight aganist them in the post-Soviet states
II. REVIEWS
Przemysław FurgaczKrzysztof Surdyk, Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Difin, Warszawa 2018, ss. 224
Leszek SykulskiKrzysztof Surdyk, Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych, Difin, Warszawa 2018, ss. 224
Krzysztof SurdykPolemika dotycząca recenzji książki „Konflikt ukraiński w rozgrywkach geopolitycznych” napisanej przez Leszka Sykulskiego
III. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI COLLEGE’S DEPARTMENT OF THE NATIONAL SECURITY
Department of National Security in the Academic Year 2018/2019
For Authors
For Reviewers