Redakcja

Redaktor naczelny: dr Jakub ŻAK
Zastępca redaktora naczelnego, redaktor techniczny: dr Paweł GOTOWIECKI
Sekretarz: dr Przemysław FURGACZ
Członkowie redakcji: dr Przemysław ŁUKASIK, mgr Beata BELICA, mgr Natalia TOMASZEWSKA, mgr Olga JESTRZĘBSKA
Redaktor statystyczny: mgr Arkadiusz KŁOSEK
Redaktorzy językowi: mgr Barbara BAKALARZ-KOWALSKA (jęz. polski), mgr Marta DOBROWOLSKA-WESOŁOWSKA (jęz. angielski)
 

Redaktorzy tematyczni:

  • ppłk mgr Marian CICHOŃ (nauki o bezpieczeństwie
  • dr hab. Anna DOLIWA-KLEPACKA (prawo)
  • płk dr Janusz FALECKI (nauki o obronności)
  • dr Łukasz KARAŚ (prawo)
  • mgr Mieszko OZIĘBŁOWSKI (nauki o bezpieczeństwie)
  • dr Adam PĄZIK (prawo)
  • gen. dyw. mgr inż. Andrzej PIETRZYK (nauki o obronności)
  • dr Leszek SYKULSKI (nauki  o polityce)
  • dr Wioletta TOKARSKA-OŁOWNIA (ekonomia)
  • dr Vadym ZHELTOVSKYY (nauki o polityce)