Redakcja

Redaktor naczelny: dr Jakub ŻAK
Zastępca redaktora naczelnego, redaktor techniczny: dr Paweł GOTOWIECKI
Sekretarz: dr Przemysław FURGACZ
Członkowie redakcji: dr Przemysław ŁUKASIK, mgr Beata BELICA, mgr Natalia TOMASZEWSKA, mgr Olga JESTRZĘBSKA
Redaktor statystyczny: mgr Karolina BORKOWICZ
Redaktorzy językowi: mgr Barbara BAKALARZ-KOWALSKA (jęz. polski), mgr Marta DOBROWOLSKA-WESOŁOWSKA (jęz. angielski)
 

Redaktorzy tematyczni:

 • ppłk mgr Marian CICHOŃ (nauki o bezpieczeństwie
 • dr hab. Anna DOLIWA-KLEPACKA (prawo)
 • płk dr Janusz FALECKI (nauki o obronności)
 • dr Łukasz KARAŚ (prawo)
 • dr Wojciech ŁYSEK (nauki o polityce)
 • mgr Mieszko OZIĘBŁOWSKI (nauki o bezpieczeństwie)
 • dr Adam PĄZIK (prawo)
 • gen. dyw. mgr inż. Andrzej PIETRZYK (nauki o obronności)
 • dr Leszek SYKULSKI (nauki  o polityce)
 • dr Wioletta TOKARSKA-OŁOWNIA (ekonomia)
 • dr Vadym ZHELTOVSKYY (nauki o polityce)