Recenzenci

Recenzenci współpracujący z redakcją czasopisma "Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem":

Rok 2014:

 • gen. broni dr inż. Józef FLIS
 • dr Tomasz GAJEWSKI (recenzent zewnętrzny)
 • dr Adam KIRPSZA (recenzent zewnętrzny)
 • płk dr inż. Dobrosław MĄKA
 • dr Witold SOKAŁA (recenzent zewnętrzny)
 • płk dr Krzysztof SURDYK
 • dr Andrzej ZAPAŁOWSKI (recenzent zewnętrzny)

Rok 2015

 • prof. dr Khatuna CHAPICHADZE (recenzent zewnętrzny)
 • dr Oksana DOBRZHANSKA (recenzent zewnętrzny)
 • gen. broni dr inż. Józef FLIS
 • dr Tomasz GAJEWSKI (recenzent zewnętrzny)
 • dr hab. Jerzy GAPYS (recenzent zewnętrzny)
 • dr Tomasz JAROCKI
 • dr hab. Mariusz NOWAK (recenzent zewnętrzny)
 • dr Melania OGRODNICZUK (recenzent zewnętrzny)
 • dr Witold SOKAŁA (recenzent zewnętrzny)
 • dr Vadim VOLOVOJ (recenzent zewnętrzny)
 • dr Andrzej ZAPAŁOWSKI (recenzent zewnętrzny)

Rok 2016

 • dr Christian BARNA (recenzent zewnętrzny)
 • prof. dr Khatuna CHAPICHADZE (recenzent zewnętrzny)
 • dr Oksana DOBRZHANSKA (recenzent zewnętrzny)
 • gen. broni dr inż. Józef FLIS
 • dr Tomasz GAJEWSKI (recenzent zewnętrzny)
 • prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
 • płk dr inż Dobrosław MĄKA
 • dr Witold SOKAŁA (recenzent zewnętrzny)
 • płk dr inż Krzysztof SURDYK
 • płk mgr Stefan SUSKA
 • dr Vadim VOLOVOJ (recenzent zewnętrzny)
 • dr Andrzej ZAPAŁOWSKI (recenzent zewnętrzny)
 • dr Vadym ZHELTOVSKYY