Czasopismo

"Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem" (ISSN  2353-6306) to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Czasopismo w latach 2012-2014 było rocznikiem, natomiast od 2015 ma charakter półrocznika.

W 2015 r. czasopismo po raz pierwszy znalazło się na liście czasopism punktowanych MNiSW (część B).

"Ante Portas" jest indeksowane w:

Na łamach "Ante Portas" zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w aspekcie militarnym, politycznym, ekonoczmicznym, społecznym, historycznym.Publikują u nas uznani specjaliści z zakresu: politologii, sekuritologii, nauk o obronności, prawa, ekonomii z kraju i zagranicy

zak1