„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” (ISSN 2353-6306) jest recenzowanym czasopismem naukowym (półrocznikiem), wydawanym od 2012 r. przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. „Ante Portas” jest indeksowane w:

 

 

Nasza ostatnia ocena w ramach parametryzacji w bazie Index Copernicus to ICV 86,70 (za rok 2017), co sprawia że „Ante Portas  – Studia nad Bezpieczeństwem” jest jednym z najlepiej ocenianych polskich czasopism zajmujących się tematyką bezpieczeństwa w tej największej, środkowoeuropejskiej bazie czasopism naukowych.

Na łamach „Ante Portas” zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, społecznym, historycznym. Publikują u nas uznani specjaliści z zakresu: politologii, sekuritologii, nauk o obronności, prawa, ekonomii z kraju oraz całego świata.

„Ante Portas” jest czasopismem w otwartym dostępie, elektroniczna wersja każdego tomu jest udostępniana bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland License.

Ani redakcja ani wydawca ani redaktor naczelny czasopisma „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” nie pobierają opłaty za publikację artykułów.

Zachęcamy Państwa do publikacji na łamach „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem. Naszą propozycję kierujemy do politologów, sekuritologów, specjalistów z zakresu nauk o obronności, teoretyków i praktyków z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że wspólnie zbudujemy nową płaszczyznę wymiany poglądów i analiz na temat wyzwań w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.
.
dr Jakub Żak, Redaktor Naczelny

1

2