Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Gotowiecki

„Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” (ISSN 2353-6306) jest recenzowanym czasopismem naukowym (półrocznikiem), wydawanym od 2012 r. przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. „Ante Portas” jest indeksowane w:

 

 

Na łamach „Ante Portas” zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, społecznym, historycznym. Publikują u nas uznani specjaliści z zakresu: politologii, sekuritologii, nauk o obronności, prawa, ekonomii z kraju oraz całego świata.

Zachęcamy Państwa do publikacji na łamach „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem. Naszą propozycję kierujemy do politologów, sekuritologów, specjalistów z zakresu nauk o obronności, teoretyków i praktyków z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że wspólnie zbudujemy nową płaszczyznę wymiany poglądów i analiz na temat wyzwań w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.
.
dr Jakub Żak, Redaktor Naczelny

1

2