Archiwum


"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", Nr 1(8)/2017

Mołdawia na geopolitycznej mapie Europy

Naciśnij w okładkę, żeby pobrać cały numer

 Nr 1(8)/2017: Numer poświęcony jest analizie pozycji, jaką zajmuje Mołdawia na geopolitycznej mapie świata, miejscu Mołdawii w strategiach polityczno- wojskowych państw Zachodu oraz Rosji, mołdawskiej polityce międzynarodowej, sytuacji wewnętrznej w tym kraju oraz problematyce targających nim separatyzmów. Ważnym źródeł opublikowanym w numerze jest wywiad z przedstawicielem MSZ Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Numer uzupełniają artykuły gościnne oraz recenzje.

Ministry’s of Foreign Affairs of Pridnestrovian Moldavian Republic comments
for “Ante Portas – Security Studies”

I. ARTYKUŁY TEMATYCZNE

Svetlana Cebotari, Carolina Budurina-Goreacii
Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in the context of new
geopolitical changes

Vadim Volovoj
How the West lost Moldova to Russia

Vazha Kakabadze
Rational place of Moldova in politics and global security

Sebastian Szamol
Pozycja regionalna Mołdawii w aspekcie militarnym – podejście potęgome-
tryczne

Przemysław Łukasik
Pomiędzy pomostem a polem bitewnym – miejsce Mołdawii w polityce zagra-
nicznej Stanów Zjednoczonych

Viktor Mozgin
Medialny aspekt rosyjskiej propagandy w Mołdawii

Dan Nicu
Constitutional vices of the Republic of Moldova

Crăişor Ioniţă
Sector security reform of Moldavian state structure

Khatuna Chapichadze
Visa liberalisation: What does this mean in reality for Moldova and Georgia?

II. ARTYKUŁY GOŚCINNE

Tomasz Gajewski
NATO and non-military crises – an overview

Jacek Wodnicki
Bilans wybranych decyzji podjętych w 2016 roku przez Radę Północnoatlantyc-
ką podczas szczytu NATO w Warszawie

Jakub Żak
Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym Litwy

Paweł Gotowiecki
Lithuanian Poles as an element of the hybrid war

Przemysław Furgacz
Poland’s military security policy in the context of the Russian-Ukrainian war:
change or continuity

Isabela de Andrade Gama
Guardian of (in) security: The Russian action in Syria

Michał Hyra
Sojusz Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Przeszłość i perspektywy

III. ANALIZY I KOMENTARZE

Daniel S. Zbytek
Świat w obliczu narastającego konfliktu na Morzu Południowochińskim

IV. RECENZJE

Marian Lutostański, Podstawy Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej. Studium problemów teoretycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2015, ss. 257
(recenzenci: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek
Zielinski
)

Ilan Pappé, Czystki etniczne w Palestynie (przekł. Anna Sak), Instytut Wydawni-
czy Książka i Prasa, Warszawa 2017, ss. 366
(recenzent: Beata Belica)

Paweł Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Elipsa
Dom Wydawniczy, Warszawa 2015, ss. 164
(recenzent: Patryk Bukowski)

NOTY BIOGRAFICZNE

BIOGRAPHICAL NOTES

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP
Struktura Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w roku akadmickim 2017/2018


ap7"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 2(7)/2016

Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych
systemach bezpieczeństwa

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Nr 2(7)/2016: Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa dedykowany jest niezwykle aktualnej problematyce funkcjonowania wojsk terytorialnych na świecie i ich implementacji w Polsce. Artykuły Autorów z Polski, Ukrainy, Gruzji, Szwajcarii, Rumunii, Słowacji, Litwy i Rosji przybliżają rolę i zadania formacji terytorialnych w krajach, które tego rodzaju wojska posiadają lub posiadały, wskazują także polską drogę tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dopełnieniem numeru są artykuły gościnne poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz komentarze specjalistów z zakresu obronności.


Senator Jarosław Rusiecki
Przedmowa

I. ARTYKUŁY TEMATYCZNE – OBRONA TERYTORIALNA

Ryszard Jakubczak
Wojska Obrony Terytorialnej w sztuce wojennej

Jerzy Kajetanowicz
Koncepcje i plany rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce po 1945 roku

Marek Żyła
Likwidacja Ukraińskiej Powstańczej Armii na tle polskich doświadczeń w prowadzeniu działań przeciwpartyzanckich w XX wieku

Andrzej Zapałowski
Koncepcja budowy Obrony Terytorialnej w programie Akcji Wyborczej Solidarność a koncepcja Obrony Terytorialnej rządu Prawa i Sprawiedliwości

Remigiusz Żuchowski, Marcin Stachowski
Poland's Ministry of Defence Concept for Territorial Defence Forces

Vadim Volovoj
The political-military view of the purpose of the creation of Territorial Defence system in Poland 

Natalia Tomaszewska
Organizacje proobronne w polskim systemie prawnym – stan obecny i perspektywy. Analiza politologiczna i prawna

Janusz Okrzesik
Bezpieczeństwo ekologiczne a Obrona Terytorialna – zadania i wyzwania

Ireneusz T. Dziubek
Akademickie inicjatywy proobronne na przykładzie międzyuczelnianego projektu naukowo-badawczego "Polska gwardia narodowa – mit, potrzeba czy konieczność"?

Bogumiła Pawlaczyk
Teoretyczne i praktyczne problemy dostępu do broni palnej wobec poglądów młodych Polaków   

Claude Bonard
The cornerstones of the Swiss Security Policy

Dan-Florin Grecu
The role of the Patriotic Guards within national defence of Romania (1968-1989)

Dan Plǎvițu
Territorial defence as a part of the Romanian National Defence System

Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
Siły Obrony Terytorialnej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii – obywatelski wymiar systemu bezpieczeństwa państwa czy rozsadnik federacji?

Vakhtang Maisaia
Territorial Defense Forces operations in actions. Georgian and Ossetian Territorial Defense Forces combat strategies analyses in Russia-Georgia 2008 August War: comparative study

Leonid Gusev
Territorial defence problems of Turkmenistan

Yuriy Makar, Liudmila Novoskoltseva
The place and role of territorial defence in the National Security System of the Ukrainian state

Valentyna Bohatyrets, Yaroslav Zoriy
Civil-military relations and territorial defence issues

Andrzej Chowaniec
Państwowe zmilitaryzowane służby Ukrainy i ich rola w realizacji idei obrony terytorialnej – próba charakterystyki

Sergii Bostan
The role of the territorial defence in a hybrid war on the example of the events in Ukraine 2014-2016

Vojtech Jurčák, Ivan Majchút
Irregular activities and armed forces

II. ARTYKUŁY GOŚCINNE

Magdalena El Ghamari
Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego wobec kryzysu migracyjnego oraz terroryzmu w obszarze MENA          

Oleksiy Kandyuk
The U.S. impact over the formation of foreign policy (using the Polish expe­rience in Ukraine)

Oleh Kozachuk
Political mobilization of Russian speakers as a challenge for Ukraine’s ethnic policy?

Mykola Prokhorov
Social media security risks and communication security systems

Mykola Kuzhelnyi
On the problem of counteracting Russian informational agression in Europe

Anita Lewandowska
Patologia informacji i jej związek z wojną informacyjną. Prezentacja założeń teoretycznych

Valentyna Bohatyrets, Oksana Iliuk
Preserving cultural diversity and territirial integrity

Khatuna Chapichadze
Neoliberal policy: measure for conflict resolution/transformation or escalation?

III. KOMUNIKATY

Patrycjusz Kosmowski
Misja, cele i zadania Obrony Terytorialnej w Szwecji

Roman Burek
Inicjatywy proobronne Związku Strzeleckiego

IV. OBRONA TERYTORIALNA – GŁOSY W DYSKUSJI

Virgil Bălăceanu
The necessity of the Territorial Defence Forces implementation

Józef Flis
Obrona Terytorialna. Diabeł tkwi w ogółach

V. RECENZJE

Andrzej Leon Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 824 (recenzent: Paweł Gotowiecki)

Noty biograficzne Autorów (PL, EN)

Bezpieczeństwo Narodowe WSBiP
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego w roku akademickim 2016/17


okładka6

"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 1(6)/2016

Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Nr 1(6) / 2016: Kryzysy ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne, to drugi z kolei numer tematyczny poświęcony kryzysowi ukraińskiemu. Autorzy z Polski, Ukrainy, Gruzji, Słowacji oraz Rumunii analizują m.in: międzynarodowe aspekty kryzysu ukraińskiego, wpływ kryzysu na bezpieczeństwo regionu i UE, rozpatrują konflikt ukraiński w kontekście klasycznego konfliktu zbrojnego jak i wojny hybrydowej. Uzupełnieniem numeru jest artykuł gościnny poświęcony przestępczości zorganizowanej na Węgrzech.

 

I. ARTYKUŁY

Vojtech Jurčák
Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście konfliktu na Ukrainie

Andrzej Zapałowski
Wpływ konfliktu na Ukrainie na możliwą destabilizację granic w Europie Środkowo-Wschodniej

Patryk Jędrowiak
Turcja wobec kryzysu ukraińskiego

Christian Barna, Cosmin Dugan
Mirroring the Echoes of the Hybrid War – Romanian Media Coverage of the Ukrainian crisis

Michał Urban
Ukrainiec jako wróg: rosyjska propaganda i jej wpływ na nastroje w Polsce

Paweł Gotowiecki
“Partia rosyjska” w Polsce – między mitem a rzeczywistością

Michał Siudak
Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie

Vakhtang Maisaia
Regional Aspects of Geostrategic Modality in 21st Century: Russia’s Military Strategy Review

Wiktor Mozgin
Konstruktywizm ukraińsko-rosyjskiej wojny medialnej

Dawid Pudło
Ukraińsko-rosyjska wojna propagandowa: od wydarzeń na Euromajdanie po konflikt w Donbasie

Natalia Slukhai
The Semiotics od Consciental War in Modern Ukraine: Total Sign Suggestion and Means of Countersuggestion

Volodymyr Trofymowych
“Wojna hybrydowa” jako element rosyjskiej geostrategii rewanżu

Anita Lewandowska
Patologia informacji – jeden z elementów wojny hybrydowej

Filip Bryjka
Rosyjska wojna zastępcza w Donbasie

Jakub Żak
Wykorzystanie artylerii w konflikcie ukraińskim

Rafał Kęsek
(R)ewolucja doktrynalna w sferze bezpieczeństwa Ukrainy na przełomie 2014/2015

Marek Żyła
Między Wschodem a Zachodem. Problem bezpieczeństwa militarnego Ukrainy

Tadeusz Kubaczyk
Jeńcy wojenni w konflikcie na wschodzie Ukrainy

II. ANALIZY

Krzysztof Surdyk
Geopolityczne aspekty kryzysu ukraińskiego

III. ESEJE, KOMUNIKATY

Ryszard Jakubczak, Artur Jakubczak
Bezpieczeństwo Europy w sytuacji zagrożeń azjatyckich

Włodzimierz Zieliński
Rosja – Strategia imperium

Olena Krasota
Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact of the Global Stability

Mykola Prohorov
Institutional UE Activities to Ensure the Communication of the European Integration of Ukrainian Society

Vazha Kakabadze, Nana Maisuradze
Main Determinants of Doctrine of Retaining of Independence of Former USSR Republics (Georgia, Ukraine)

IV. ARTYKUŁ GOŚCINNY NUMERU

Tamás Bezsenyi
The Forms of Organized Crime after the Change of Regime in Hungary

V. RECENZJE

Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, red. naukowa Konrad Świder, Agnieszka Stec, Tadeusz Z. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa-Kraków 2015, ss. 236 (reviewer: Przemysław Furgacz)

VI. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WSBIP

Katedra BN w roku akademickim 2015/16


okładka5 "ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 2(5)/2015

Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty ekonomiczno-polityczne

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Nr 2(5) / 2015: Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty ekonomiczno-polityczne, poświęcony jest wpływowi konfliktu na Ukrainie na ukraińską gospodarkę, funkcjonowanie państwa, a także międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Autorzy z Polski, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Słowacji, Litwy podejmują rozważania m.in. nad neoliberalnymi reformami na Ukrainie, ukraińskim systemem bankowym, kierunkiem przemian na Ukrainie, czy rosyjsko-ukraińską wojną ekonomiczną. Uzupełnieniem numeru jest artykuł gościnny nadesłany przez naukowców z Covenant University w Nigerii.

 

I. ARTYKUŁY

Sergii Slukhaii
Decentralization in Ukraine: What is on the Agenda?

Vadim Volovoj
Two years of Euromaidan and Strategic Perspective of the Ukrainian Crisis?

Khatuna Chapichadze
Post-Revolutionary Neoliberal Reforms in Ukraine (Security Context)

Natalya Spitsa
National Identity in the Context of the Present-Day Crisis in Ukraine

Anna Tishchenko, Ihor Bondarenko
Statystical Analysis of the Political Orientation of Ukrainian Population

Victoria Klymenko, Ganna Lozova
Organisation of Antitrust and Competition Policy in Ukraine in Modern Conditions

Mariana Shchehelska
The Level of Offshorization of Bank Capital of Ukraine

Yurii Makar, Vitalii Makar
Współczesne wyzwania dla Ukrainy a Polska

Vadym Zheltovskyy
Polish-Ukrainian Cooperation on the Self-Governance Reform and it’s Impact on the Ukrainian Crisis

Przemysław Furgacz
The Russian-Ukrainian Economic War

Leonid Gusev
The Economic Relations between Ukraine and Russia at the Present Stage

Olga Jastrzębska
Geoekonomiczne motywy działań Rosji względem Ukrainy

Veronika Mitašová, Ján Havko
Economic Impact of the EU-Russian Sanctions

II. KOMUNIKATY

Petro Nikiforov, Roman Harat
Ekonomiczne reformy na Ukrainie jako czynnik bezpieczeństwa narodowego

Olena Kuzmak
The Impact of Financial Crisis of the Banking Sector of Ukraine

Oleg Kuzmak
Business Expectations of Enterprises in Ukraine Crisis

III. ARTYKUŁ GOŚCINNY NUMERU

Sheriff Folarin, Oluwafunke Folarin, Bankole Olorunyomi
Reconciling the Two West Africas: Managing Ethnic and Lingual Diversity for Regional Integration

IV. RECENZJE

Jewhen Magda, Gibridnaja wojna. Wyżit’ i pobiedit’, Vivat Publishing, Charków 2015, ss. 320 (reviewer: Leszek Sykulski)

V. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WSBIP

Katedra BN w roku akademickim 2015/16


OKLADKA_2015-1"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 1(4)/2015

USA – 150 years of the road to World superpower

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Nr 1(4)/2015: USA – 150 years of the road to World superpower, opublikowany w 150. rocznicę zakończenia wojny secesyjnej, poświęcony został amerykańskiej drodze do rangi supermocarstwa. Autorzy poświęcili swe teksty różnym aspektom związanym ze wzrostem dominacji Stanów Zjednoczonych na świecie – począwszy od budowy podwalin marynarki wojennej i rozterek towarzyszących porzuceniu izolacjonizmu, skończywszy na obecnym zaangażowaniu na Bliskim Wschodzie. W numerze otwieramy swe łamy na autorów z zagranicy oraz gościmy najwybitniejszego polskiego amerykanistę prof. Longina Pastusiaka.

 

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

Longin Pastusiak
Skutki II wojny światowej dla Stanów Zjednoczonych

Anna Kowalczyk
Zwycięstwa USS Constellation nad L’Insurgente i La Vengeance – pierwsze kroki Stanów Zjednoczonych na drodze do dominacji na morzu

Przemysław Łukasik
Impuls Wilsona – Stany Zjednoczone w I wojnie światowej

Wacław Szczepanik
Żołnierze US Army na frontach I wojny światowej

Przemysław Furgacz
Franklin Delano Roosevelt – the false "hero" of U.S. foreign policy

Józef Smoliński
Stosunki polsko-amerykańskie bezpośrednio po II wojnie światowej (1945-1947)

Monika Różalska
Between colonial rhetoric and Cold War fears – the U.S. foreign policy toward the Congo in the 1960s

Denisa Ursu
Executive Summary: Illicit Trafficking of Nuclear and Radioactive Material in Eastern Europe

Tomasz Kowalik
The U.S. Military Academy and its Foreign Cadet Program – the Case for Re-Launching the Polish Bid to Attend West Point

Beata Belica
Obecność militarna Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie z perspek-tywy nowej strategii bezpieczeństwa USA

II. RECENZJE I POLEMIKI

Diana West, „Wielkie kłamstwa Ameryki: Tłumienie niewygodnej prawdy histo-rii”, Warszawa 2014, ss. 464 (recenzent: Przemysław Furgacz)

III. SPRAWOZDANIA

Jakub Żak
Sprawozdanie z podróży naukowej „POMORZE 2015” (18-22 V 2015)

V. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WSBIP

Klaudia Górczyńska
Praktyki zagraniczne Erasmus+ to dobra inwestycja w przyszłość

Katedra BN w roku akademickim 2014/15


"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 1(3)/2014

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Motywem przewodnim nr. 1(3)/2014 jest NATO i jego znaczenie we współczesnym świecie. Autorzy, związani z ośrodkami naukowymi m. in. w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Ostrowcu Św. podejmują rozważania na temat współczesnych koncepcji strategicznych NATO, a także zastanawiają się nad rolą Paktu Północnoatlantyckiego  w zażegnaniu kryzysu ukraińskiego. W dziale "Recenzje" polecamy m.in. ciekawą polemikę między dr. L. Sykulskim a prof. M. Sułkiem na temat najnowszej, dotyczącej potęgometrii,  książki prof. Sułka. W sprawozdaniach czytelnicy znajdą interesujący dokument, jakim jest sprawozdanie por. rez. G. Matyasika z Ogółnopolskich Ćwiczeń Organizacji Proobronnych "Ostrowiec Świętokrzyski 2014".

 

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

Janusz Falecki
Zapewnienie bezpieczeństwa w świetle koncepcji strategicznych NATO

Beata Belica
Strategia NATO wobec konfliktu w Afganistanie: wyzwanie na miarę XXI wieku

Ryszard Jakubczak
Czy konieczna aktywność NATO w Europie?

Iwona Wrońska
Zasada odpowiedzialności za ochronę w stosunkach międzynarodowych a działania NATO – uwagi na tle współczesnej koncepcji ochrony praw człowieka

Łukasz Muszyński
Integracja z Ukrainą wyzwaniem dla NATO w Europie Wschodniej

Vadym Zheltovskyy
Firs 100 Days of President Poroshenko: NATO Issue in Presidential Agenda

Krzysztof Surdyk
Znaczenie analiz wywiadowczych NATO i UE dla właściwej oceny rozwoju sytuacji kryzysowych

Przemysław Furgacz
NATO po agresji Rosji przeciwko Ukrainie – kierunki reformy sojuszu i perspektywy na przyszłość

II. RECENZJE I POLEMIKI

Mirosław Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa 2013, ss. 380 (recenzent: Leszek Sykulski)

Odpowiedź na recenzję Pana dr. Leszka Sykulskiego (Mirosław Sułek)

Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, ss. 257 (recenzent: Mieszko Oziębłowski)

III. SPRAWOZDANIA

Jakub Żak
"Siła w Europie". Konferencja towarzysząca XXII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego, 3 września 2014 r.

Grzegorz Matyasik
Sprawozdanie: Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych "Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym 'OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2014'" – relacja z ćwiczeń

IV. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Śp. doc. dr Tadeusz Grudniewski

V. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WSBIP

Kalendarium 2014

Katedra BN w roku akademickim 2014/15


Ante_okladka_2"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 2/2013

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

 

 

 

 

 

 

 

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

Zbigniew Grzywna
Udział pododdziałów Sił Zbrojnych RP podczas pokoju, zagrożeń i działań logistycznych – zarys problematyki

Andrzej Zapałowski
Zagrożenie destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda"

Adam Karpiński
Rosyjska idea na kanwie myśli Mikołaja Bierdiajewa

Leszek Sykulski
Rosyjski transhumanizm – geneza i współczesność 

Renata Knyspel-Kopeć
Wychowawczy walor historii na przykładzie legendy o dwóch mieczach krzyżackich w kontekście ustanowienia Orderu „Krzyż Grunwaldu" 

Wojciech Łysek
Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL 

II. RECENZJE

George Friedman, Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012 (recenzent: Andrzej Zapałowski)

Giancarlo Elia Valori, Geopolitica dello spazio. Potere e ricchezza nel futuro del pianeta, Rizzoli, Milano 2006 (recenzent: Michalina Wojaczek) 

 


Ante_okladka_1

"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem"
nr 1/2012

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

 

 

 

 

 

 

 

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

Zbigniew Grzywna
Bezpieczeństwo w logistyce. Zarys problematyki 

Gaweł Strządała
Cenzura w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Renata Knyspel-Kopeć
Oskar Halecki i Powszechne Zjazdy Historyków Polskich 

Ronald Lasecki
„Kaa pyy te ruha; kaa hao te rangatahi”  – rodzina maoryska pomiędzy światem tradycyjnym a nowożytności 

Samuel Suhel Moussa
Rozwód w islamie

Grzegorz Tokarz
Słowiańszczyzna przedchrześcijańska – wizja Wawrzyńca Surowieckiego

II. RECENZJE

Stefan Opara, Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009, ss. 203 (recenzent: Mieczysław Kopeć

Władymir Woroncow (red.), OUN – UPA. Z kim i przeciwko komu oni walczyli. Historyczno-dokumentalne oceny, Sewastopol 2011, ss. 547 (recenzent: Andrzej Zapałowski