2017.


"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", Nr 1(8)/2017

Mołdawia na geopolitycznej mapie Europy

Naciśnij w okładkę, żeby pobrać cały numer

 Nr 1(8)/2017: Numer poświęcony jest analizie pozycji, jaką zajmuje Mołdawia na geopolitycznej mapie świata, miejscu Mołdawii w strategiach polityczno- wojskowych państw Zachodu oraz Rosji, mołdawskiej polityce międzynarodowej, sytuacji wewnętrznej w tym kraju oraz problematyce targających nim separatyzmów. Ważnym źródeł opublikowanym w numerze jest wywiad z przedstawicielem MSZ Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Numer uzupełniają artykuły gościnne oraz recenzje.

Ministry’s of Foreign Affairs of Pridnestrovian Moldavian Republic comments
for “Ante Portas – Security Studies”

I. ARTYKUŁY TEMATYCZNE

Svetlana Cebotari, Carolina Budurina-Goreacii
Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in the context of new
geopolitical changes

Vadim Volovoj
How the West lost Moldova to Russia

Vazha Kakabadze
Rational place of Moldova in politics and global security

Sebastian Szamol
Pozycja regionalna Mołdawii w aspekcie militarnym – podejście potęgome-
tryczne

Przemysław Łukasik
Pomiędzy pomostem a polem bitewnym – miejsce Mołdawii w polityce zagra-
nicznej Stanów Zjednoczonych

Viktor Mozgin
Medialny aspekt rosyjskiej propagandy w Mołdawii

Dan Nicu
Constitutional vices of the Republic of Moldova

Crăişor Ioniţă
Sector security reform of Moldavian state structure

Khatuna Chapichadze
Visa liberalisation: What does this mean in reality for Moldova and Georgia?

II. ARTYKUŁY GOŚCINNE

Tomasz Gajewski
NATO and non-military crises – an overview

Jacek Wodnicki
Bilans wybranych decyzji podjętych w 2016 roku przez Radę Północnoatlantyc-
ką podczas szczytu NATO w Warszawie

Jakub Żak
Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym Litwy

Paweł Gotowiecki
Lithuanian Poles as an element of the hybrid war

Przemysław Furgacz
Poland’s military security policy in the context of the Russian-Ukrainian war:
change or continuity

Isabela de Andrade Gama
Guardian of (in) security: The Russian action in Syria

Michał Hyra
Sojusz Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Przeszłość i perspektywy

III. ANALIZY I KOMENTARZE

Daniel S. Zbytek
Świat w obliczu narastającego konfliktu na Morzu Południowochińskim

IV. RECENZJE

Marian Lutostański, Podstawy Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej. Studium problemów teoretycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2015, ss. 257
(recenzenci: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek
Zielinski
)

Ilan Pappé, Czystki etniczne w Palestynie (przekł. Anna Sak), Instytut Wydawni-
czy Książka i Prasa, Warszawa 2017, ss. 366
(recenzent: Beata Belica)

Paweł Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Elipsa
Dom Wydawniczy, Warszawa 2015, ss. 164
(recenzent: Patryk Bukowski)

NOTY BIOGRAFICZNE

BIOGRAPHICAL NOTES

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP
Struktura Katedry Bezpieczeństwa Narodowego w roku akadmickim 2017/2018