2016.

ap7 "ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 2(7)/2016

Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych
systemach bezpieczeństwa

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Nr 2(7)/2016: Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa dedykowany jest niezwykle aktualnej problematyce funkcjonowania wojsk terytorialnych na świecie i ich implementacji w Polsce. Artykuły Autorów z Polski, Ukrainy, Gruzji, Szwajcarii, Rumunii, Słowacji, Litwy i Rosji przybliżają rolę i zadania formacji terytorialnych w krajach, które tego rodzaju wojska posiadają lub posiadały, wskazują także polską drogę tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dopełnieniem numeru są artykuły gościnne poświęcone tematyce bezpieczeństwa oraz komentarze specjalistów z zakresu obronności.


Senator Jarosław Rusiecki
Przedmowa

I. ARTYKUŁY TEMATYCZNE – OBRONA TERYTORIALNA

Ryszard Jakubczak
Wojska Obrony Terytorialnej w sztuce wojennej

Jerzy Kajetanowicz
Koncepcje i plany rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce po 1945 roku

Marek Żyła
Likwidacja Ukraińskiej Powstańczej Armii na tle polskich doświadczeń w prowadzeniu działań przeciwpartyzanckich w XX wieku

Andrzej Zapałowski
Koncepcja budowy Obrony Terytorialnej w programie Akcji Wyborczej Solidarność a koncepcja Obrony Terytorialnej rządu Prawa i Sprawiedliwości

Remigiusz Żuchowski, Marcin Stachowski
Poland's Ministry of Defence Concept for Territorial Defence Forces

Vadim Volovoj
The political-military view of the purpose of the creation of Territorial Defence system in Poland 

Natalia Tomaszewska
Organizacje proobronne w polskim systemie prawnym – stan obecny i perspektywy. Analiza politologiczna i prawna

Janusz Okrzesik
Bezpieczeństwo ekologiczne a Obrona Terytorialna – zadania i wyzwania

Ireneusz T. Dziubek
Akademickie inicjatywy proobronne na przykładzie międzyuczelnianego projektu naukowo-badawczego "Polska gwardia narodowa – mit, potrzeba czy konieczność"?

Bogumiła Pawlaczyk
Teoretyczne i praktyczne problemy dostępu do broni palnej wobec poglądów młodych Polaków   

Claude Bonard
The cornerstones of the Swiss Security Policy

Dan-Florin Grecu
The role of the Patriotic Guards within national defence of Romania (1968-1989)

Dan Plǎvițu
Territorial defence as a part of the Romanian National Defence System

Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
Siły Obrony Terytorialnej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii – obywatelski wymiar systemu bezpieczeństwa państwa czy rozsadnik federacji?

Vakhtang Maisaia
Territorial Defense Forces operations in actions. Georgian and Ossetian Territorial Defense Forces combat strategies analyses in Russia-Georgia 2008 August War: comparative study

Leonid Gusev
Territorial defence problems of Turkmenistan

Yuriy Makar, Liudmila Novoskoltseva
The place and role of territorial defence in the National Security System of the Ukrainian state

Valentyna Bohatyrets, Yaroslav Zoriy
Civil-military relations and territorial defence issues

Andrzej Chowaniec
Państwowe zmilitaryzowane służby Ukrainy i ich rola w realizacji idei obrony terytorialnej – próba charakterystyki

Sergii Bostan
The role of the territorial defence in a hybrid war on the example of the events in Ukraine 2014-2016

Vojtech Jurčák, Ivan Majchút
Irregular activities and armed forces

II. ARTYKUŁY GOŚCINNE

Magdalena El Ghamari
Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego wobec kryzysu migracyjnego oraz terroryzmu w obszarze MENA          

Oleksiy Kandyuk
The U.S. impact over the formation of foreign policy (using the Polish expe­rience in Ukraine)

Oleh Kozachuk
Political mobilization of Russian speakers as a challenge for Ukraine’s ethnic policy?

Mykola Prokhorov
Social media security risks and communication security systems

Mykola Kuzhelnyi
On the problem of counteracting Russian informational agression in Europe

Anita Lewandowska
Patologia informacji i jej związek z wojną informacyjną. Prezentacja założeń teoretycznych

Valentyna Bohatyrets, Oksana Iliuk
Preserving cultural diversity and territirial integrity

Khatuna Chapichadze
Neoliberal policy: measure for conflict resolution/transformation or escalation?

III. KOMUNIKATY

Patrycjusz Kosmowski
Misja, cele i zadania Obrony Terytorialnej w Szwecji

Roman Burek
Inicjatywy proobronne Związku Strzeleckiego

IV. OBRONA TERYTORIALNA – GŁOSY W DYSKUSJI

Virgil Bălăceanu
The necessity of the Territorial Defence Forces implementation

Józef Flis
Obrona Terytorialna. Diabeł tkwi w ogółach

V. RECENZJE

Andrzej Leon Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 824 (recenzent: Paweł Gotowiecki)

Noty biograficzne Autorów (PL, EN)

Bezpieczeństwo Narodowe WSBiP
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego w roku akademickim 2016/17


okładka6

"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 1(6)/2016

Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Nr 1(6) / 2016: Kryzysy ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne, to drugi z kolei numer tematyczny poświęcony kryzysowi ukraińskiemu. Autorzy z Polski, Ukrainy, Gruzji, Słowacji oraz Rumunii analizują m.in: międzynarodowe aspekty kryzysu ukraińskiego, wpływ kryzysu na bezpieczeństwo regionu i UE, rozpatrują konflikt ukraiński w kontekście klasycznego konfliktu zbrojnego jak i wojny hybrydowej. Uzupełnieniem numeru jest artykuł gościnny poświęcony przestępczości zorganizowanej na Węgrzech.

 

I. ARTYKUŁY

Vojtech Jurčák
Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście konfliktu na Ukrainie

Andrzej Zapałowski
Wpływ konfliktu na Ukrainie na możliwą destabilizację granic w Europie Środkowo-Wschodniej

Patryk Jędrowiak
Turcja wobec kryzysu ukraińskiego

Christian Barna, Cosmin Dugan
Mirroring the Echoes of the Hybrid War – Romanian Media Coverage of the Ukrainian crisis

Michał Urban
Ukrainiec jako wróg: rosyjska propaganda i jej wpływ na nastroje w Polsce

Paweł Gotowiecki
“Partia rosyjska” w Polsce – między mitem a rzeczywistością

Michał Siudak
Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie

Vakhtang Maisaia
Regional Aspects of Geostrategic Modality in 21st Century: Russia’s Military Strategy Review

Wiktor Mozgin
Konstruktywizm ukraińsko-rosyjskiej wojny medialnej

Dawid Pudło
Ukraińsko-rosyjska wojna propagandowa: od wydarzeń na Euromajdanie po konflikt w Donbasie

Natalia Slukhai
The Semiotics od Consciental War in Modern Ukraine: Total Sign Suggestion and Means of Countersuggestion

Volodymyr Trofymowych
“Wojna hybrydowa” jako element rosyjskiej geostrategii rewanżu

Anita Lewandowska
Patologia informacji – jeden z elementów wojny hybrydowej

Filip Bryjka
Rosyjska wojna zastępcza w Donbasie

Jakub Żak
Wykorzystanie artylerii w konflikcie ukraińskim

Rafał Kęsek
(R)ewolucja doktrynalna w sferze bezpieczeństwa Ukrainy na przełomie 2014/2015

Marek Żyła
Między Wschodem a Zachodem. Problem bezpieczeństwa militarnego Ukrainy

Tadeusz Kubaczyk
Jeńcy wojenni w konflikcie na wschodzie Ukrainy

II. ANALIZY

Krzysztof Surdyk
Geopolityczne aspekty kryzysu ukraińskiego

III. ESEJE, KOMUNIKATY

Ryszard Jakubczak, Artur Jakubczak
Bezpieczeństwo Europy w sytuacji zagrożeń azjatyckich

Włodzimierz Zieliński
Rosja – Strategia imperium

Olena Krasota
Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact of the Global Stability

Mykola Prohorov
Institutional UE Activities to Ensure the Communication of the European Integration of Ukrainian Society

Vazha Kakabadze, Nana Maisuradze
Main Determinants of Doctrine of Retaining of Independence of Former USSR Republics (Georgia, Ukraine)

IV. ARTYKUŁ GOŚCINNY NUMERU

Tamás Bezsenyi
The Forms of Organized Crime after the Change of Regime in Hungary

V. RECENZJE

Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, red. naukowa Konrad Świder, Agnieszka Stec, Tadeusz Z. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa-Kraków 2015, ss. 236 (reviewer: Przemysław Furgacz)

VI. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WSBIP

Katedra BN w roku akademickim 2015/16