2015.


okładka5 "ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 2(5)/2015

Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty ekonomiczno-polityczne

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Nr 2(5) / 2015: Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty ekonomiczno-polityczne, poświęcony jest wpływowi konfliktu na Ukrainie na ukraińską gospodarkę, funkcjonowanie państwa, a także międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Autorzy z Polski, Ukrainy, Gruzji, Rosji, Słowacji, Litwy podejmują rozważania m.in. nad neoliberalnymi reformami na Ukrainie, ukraińskim systemem bankowym, kierunkiem przemian na Ukrainie, czy rosyjsko-ukraińską wojną ekonomiczną. Uzupełnieniem numeru jest artykuł gościnny nadesłany przez naukowców z Covenant University w Nigerii.

 

I. ARTYKUŁY

Sergii Slukhaii
Decentralization in Ukraine: What is on the Agenda?

Vadim Volovoj
Two years of Euromaidan and Strategic Perspective of the Ukrainian Crisis?

Khatuna Chapichadze
Post-Revolutionary Neoliberal Reforms in Ukraine (Security Context)

Natalya Spitsa
National Identity in the Context of the Present-Day Crisis in Ukraine

Anna Tishchenko, Ihor Bondarenko
Statystical Analysis of the Political Orientation of Ukrainian Population

Victoria Klymenko, Ganna Lozova
Organisation of Antitrust and Competition Policy in Ukraine in Modern Conditions

Mariana Shchehelska
The Level of Offshorization of Bank Capital of Ukraine

Yurii Makar, Vitalii Makar
Współczesne wyzwania dla Ukrainy a Polska

Vadym Zheltovskyy
Polish-Ukrainian Cooperation on the Self-Governance Reform and it’s Impact on the Ukrainian Crisis

Przemysław Furgacz
The Russian-Ukrainian Economic War

Leonid Gusev
The Economic Relations between Ukraine and Russia at the Present Stage

Olga Jastrzębska
Geoekonomiczne motywy działań Rosji względem Ukrainy

Veronika Mitašová, Ján Havko
Economic Impact of the EU-Russian Sanctions

II. KOMUNIKATY

Petro Nikiforov, Roman Harat
Ekonomiczne reformy na Ukrainie jako czynnik bezpieczeństwa narodowego

Olena Kuzmak
The Impact of Financial Crisis of the Banking Sector of Ukraine

Oleg Kuzmak
Business Expectations of Enterprises in Ukraine Crisis

III. ARTYKUŁ GOŚCINNY NUMERU

Sheriff Folarin, Oluwafunke Folarin, Bankole Olorunyomi
Reconciling the Two West Africas: Managing Ethnic and Lingual Diversity for Regional Integration

IV. RECENZJE

Jewhen Magda, Gibridnaja wojna. Wyżit’ i pobiedit’, Vivat Publishing, Charków 2015, ss. 320 (reviewer: Leszek Sykulski)

V. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WSBIP

Katedra BN w roku akademickim 2015/16


OKLADKA_2015-1"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 1(4)/2015

USA – 150 years of the road to World superpower

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Nr 1(4)/2015: USA – 150 years of the road to World superpower, opublikowany w 150. rocznicę zakończenia wojny secesyjnej, poświęcony został amerykańskiej drodze do rangi supermocarstwa. Autorzy poświęcili swe teksty różnym aspektom związanym ze wzrostem dominacji Stanów Zjednoczonych na świecie – począwszy od budowy podwalin marynarki wojennej i rozterek towarzyszących porzuceniu izolacjonizmu, skończywszy na obecnym zaangażowaniu na Bliskim Wschodzie. W numerze otwieramy swe łamy na autorów z zagranicy oraz gościmy najwybitniejszego polskiego amerykanistę prof. Longina Pastusiaka.

 

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

Longin Pastusiak
Skutki II wojny światowej dla Stanów Zjednoczonych

Anna Kowalczyk
Zwycięstwa USS Constellation nad L’Insurgente i La Vengeance – pierwsze kroki Stanów Zjednoczonych na drodze do dominacji na morzu

Przemysław Łukasik
Impuls Wilsona – Stany Zjednoczone w I wojnie światowej

Wacław Szczepanik
Żołnierze US Army na frontach I wojny światowej

Przemysław Furgacz
Franklin Delano Roosevelt – the false "hero" of U.S. foreign policy

Józef Smoliński
Stosunki polsko-amerykańskie bezpośrednio po II wojnie światowej (1945-1947)

Monika Różalska
Between colonial rhetoric and Cold War fears – the U.S. foreign policy toward the Congo in the 1960s

Denisa Ursu
Executive Summary: Illicit Trafficking of Nuclear and Radioactive Material in Eastern Europe

Tomasz Kowalik
The U.S. Military Academy and its Foreign Cadet Program – the Case for Re-Launching the Polish Bid to Attend West Point

Beata Belica
Obecność militarna Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie z perspek-tywy nowej strategii bezpieczeństwa USA

II. RECENZJE I POLEMIKI

Diana West, „Wielkie kłamstwa Ameryki: Tłumienie niewygodnej prawdy histo-rii”, Warszawa 2014, ss. 464 (recenzent: Przemysław Furgacz)

III. SPRAWOZDANIA

Jakub Żak
Sprawozdanie z podróży naukowej „POMORZE 2015” (18-22 V 2015)

V. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WSBIP

Klaudia Górczyńska
Praktyki zagraniczne Erasmus+ to dobra inwestycja w przyszłość

Katedra BN w roku akademickim 2014/15