2014.


"ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem", nr 1(3)/2014

Kliknij w okładkę, aby pobrać cały numer

Motywem przewodnim nr. 1(3)/2014 jest NATO i jego znaczenie we współczesnym świecie. Autorzy, związani z ośrodkami naukowymi m. in. w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Ostrowcu Św. podejmują rozważania na temat współczesnych koncepcji strategicznych NATO, a także zastanawiają się nad rolą Paktu Północnoatlantyckiego  w zażegnaniu kryzysu ukraińskiego. W dziale "Recenzje" polecamy m.in. ciekawą polemikę między dr. L. Sykulskim a prof. M. Sułkiem na temat najnowszej, dotyczącej potęgometrii,  książki prof. Sułka. W sprawozdaniach czytelnicy znajdą interesujący dokument, jakim jest sprawozdanie por. rez. G. Matyasika z Ogółnopolskich Ćwiczeń Organizacji Proobronnych "Ostrowiec Świętokrzyski 2014".

 

I. ARTYKUŁY NAUKOWE

Janusz Falecki
Zapewnienie bezpieczeństwa w świetle koncepcji strategicznych NATO

Beata Belica
Strategia NATO wobec konfliktu w Afganistanie: wyzwanie na miarę XXI wieku

Ryszard Jakubczak
Czy konieczna aktywność NATO w Europie?

Iwona Wrońska
Zasada odpowiedzialności za ochronę w stosunkach międzynarodowych a działania NATO – uwagi na tle współczesnej koncepcji ochrony praw człowieka

Łukasz Muszyński
Integracja z Ukrainą wyzwaniem dla NATO w Europie Wschodniej

Vadym Zheltovskyy
Firs 100 Days of President Poroshenko: NATO Issue in Presidential Agenda

Krzysztof Surdyk
Znaczenie analiz wywiadowczych NATO i UE dla właściwej oceny rozwoju sytuacji kryzysowych

Przemysław Furgacz
NATO po agresji Rosji przeciwko Ukrainie – kierunki reformy sojuszu i perspektywy na przyszłość

II. RECENZJE I POLEMIKI

Mirosław Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa 2013, ss. 380 (recenzent: Leszek Sykulski)

Odpowiedź na recenzję Pana dr. Leszka Sykulskiego (Mirosław Sułek)

Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, ss. 257 (recenzent: Mieszko Oziębłowski)

III. SPRAWOZDANIA

Jakub Żak
"Siła w Europie". Konferencja towarzysząca XXII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego, 3 września 2014 r.

Grzegorz Matyasik
Sprawozdanie: Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych "Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym 'OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2014'" – relacja z ćwiczeń

IV. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Śp. doc. dr Tadeusz Grudniewski

V. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE WSBIP

Kalendarium 2014

Katedra BN w roku akademickim 2014/15