Archives

 


"ANTE PORTAS – Security Studies", No 1(8)/2017

Moldova on the geopolitical map of Europe

Tap the cover to download the whole journal’s issue

No. 1(8)/2017: The newest "Ante Portas – Security Studies" journal's volume concerns the role of Moldova on the geopolitical map of the globe and the place, that Moldova takes in the political-military strategies of Russian Federation and the Western countries. The articles also refer to the internal policy of Moldova, especially the problem of the country's separatism movements. This volume contains also a noteworthy and very interesting interview with the representatives of the Pridnestrovian Moldavian Republic's Ministry of Foreign Affairs, guest articles and book reviews.

Ministry’s of Foreign Affairs of Pridnestrovian Moldavian Republic comments
for “Ante Portas – Security Studies”

I. THEMATIC ARTICLES

Svetlana Cebotari, Carolina Budurina-Goreacii
Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in the context of new
geopolitical changes

Vadim Volovoj
How the West lost Moldova to Russia

Vazha Kakabadze
Rational place of Moldova in politics and global security

Sebastian Szamol
Pozycja regionalna Mołdawii w aspekcie militarnym – podejście potęgome-
tryczne

Przemysław Łukasik
Pomiędzy pomostem a polem bitewnym – miejsce Mołdawii w polityce zagra-
nicznej Stanów Zjednoczonych

Viktor Mozgin
Medialny aspekt rosyjskiej propagandy w Mołdawii

Dan Nicu
Constitutional vices of the Republic of Moldova

Crăişor Ioniţă
Sector security reform of Moldavian state structure

Khatuna Chapichadze
Visa liberalisation: What does this mean in reality for Moldova and Georgia?

II. GUEST ARTICLES

Tomasz Gajewski
NATO and non-military crises – an overview

Jacek Wodnicki
Bilans wybranych decyzji podjętych w 2016 roku przez Radę Północnoatlantyc-
ką podczas szczytu NATO w Warszawie

Jakub Żak
Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym Litwy

Paweł Gotowiecki
Lithuanian Poles as an element of the hybrid war

Przemysław Furgacz
Poland’s military security policy in the context of the Russian-Ukrainian war:
change or continuity

Isabela de Andrade Gama
Guardian of (in) security: The Russian action in Syria

Michał Hyra
Sojusz Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Przeszłość i perspektywy

III. ANALYSES AND COMMENTS

Daniel S. Zbytek
Świat w obliczu narastającego konfliktu na Morzu Południowochińskim

IV. REVIEWS

Marian Lutostański, Podstawy Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej. Studium problemów teoretycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2015, ss. 257
(recenzenci: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek
Zielinski
)

Ilan Pappé, Czystki etniczne w Palestynie (przekł. Anna Sak), Instytut Wydawni-
czy Książka i Prasa, Warszawa 2017, ss. 366
(recenzent: Beata Belica)

Paweł Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Elipsa
Dom Wydawniczy, Warszawa 2015, ss. 164
(recenzent: Patryk Bukowski)

NOTY BIOGRAFICZNE

BIOGRAPHICAL NOTES

Ostrowiec Świętokrzyski College’s Department of the National Security
Structure of the Department of the National Security in the academic year 2016/17


ap7"ANTE PORTAS – Security Studies", No 2(7)/2016

Territorial Defence and its role in the contemporary
security systems

Tap the cover to download the whole journal’s issue

No. 2(7)2016: Territorial defence and its role in contemporary security systems is dedicated to the present problem of the functioning of territorial forces and their implementation in Poland. The articles of Polish, Ukrainian, Georgian, Swiss, Romanian, Slovakian, Lithuanian and Russian Authors show the role and tasks of the territorial forces in states, which currently maintain or did maintain such forces, and also recount the Polish way to the creation of Territorial Defence Forces. This volume is supplemented by the guest articles, concerned the security issues, and defence specialists’ comments.
 

Senator Jarosław Rusiecki
Preface

I. THEMATIC ARTICLES – THE TERRITORIAL DEFENCE

Ryszard Jakubczak
Wojska Obrony Terytorialnej w sztuce wojennej

Jerzy Kajetanowicz
Koncepcje i plany rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce po 1945 roku

Marek Żyła
Likwidacja Ukraińskiej Powstańczej Armii na tle polskich doświadczeń w prowadzeniu działań przeciwpartyzanckich w XX wieku

Andrzej Zapałowski
Koncepcja budowy Obrony Terytorialnej w programie Akcji Wyborczej Solidarność a koncepcja Obrony Terytorialnej rządu Prawa i Sprawiedliwości

Remigiusz Żuchowski, Marcin Stachowski
Poland's Ministry of Defence Concept for Territorial Defence Forces

Vadim Volovoj
The political-military view of the purpose of the creation of Territorial Defence system in Poland 

Natalia Tomaszewska
Organizacje proobronne w polskim systemie prawnym – stan obecny i perspektywy. Analiza politologiczna i prawna

Janusz Okrzesik
Bezpieczeństwo ekologiczne a Obrona Terytorialna – zadania i wyzwania

Ireneusz T. Dziubek
Akademickie inicjatywy proobronne na przykładzie międzyuczelnianego projektu naukowo-badawczego "Polska gwardia narodowa – mit, potrzeba czy konieczność"?

Bogumiła Pawlaczyk
Teoretyczne i praktyczne problemy dostępu do broni palnej wobec poglądów młodych Polaków   

Claude Bonard
The cornerstones of the Swiss Security Policy

Dan-Florin Grecu
The role of the Patriotic Guards within national defence of Romania (1968-1989)

Dan Plǎvițu
Territorial defence as a part of the Romanian National Defence System

Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
Siły Obrony Terytorialnej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii – obywatelski wymiar systemu bezpieczeństwa państwa czy rozsadnik federacji?

Vakhtang Maisaia
Territorial Defense Forces operations in actions. Georgian and Ossetian Territorial Defense Forces combat strategies analyses in Russia-Georgia 2008 August War: comparative study

Leonid Gusev
Territorial defence problems of Turkmenistan

Yuriy Makar, Liudmila Novoskoltseva
The place and role of territorial defence in the National Security System of the Ukrainian state

Valentyna Bohatyrets, Yaroslav Zoriy
Civil-military relations and territorial defence issues

Andrzej Chowaniec
Państwowe zmilitaryzowane służby Ukrainy i ich rola w realizacji idei obrony terytorialnej – próba charakterystyki

Sergii Bostan
The role of the territorial defence in a hybrid war on the example of the events in Ukraine 2014-2016

Vojtech Jurčák, Ivan Majchút
Irregular activities and armed forces

II. GUEST ARTICLES

Magdalena El Ghamari
Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego wobec kryzysu migracyjnego oraz terroryzmu w obszarze MENA          

Oleksiy Kandyuk
The U.S. impact over the formation of foreign policy (using the Polish expe­rience in Ukraine)

Oleh Kozachuk
Political mobilization of Russian speakers as a challenge for Ukraine’s ethnic policy?

Mykola Prokhorov
Social media security risks and communication security systems

Mykola Kuzhelnyi
On the problem of counteracting Russian informational agression in Europe

Anita Lewandowska
Patologia informacji i jej związek z wojną informacyjną. Prezentacja założeń teoretycznych

Valentyna Bohatyrets, Oksana Iliuk
Preserving cultural diversity and territirial integrity

Khatuna Chapichadze
Neoliberal policy: measure for conflict resolution/transformation or escalation?

III. NOTICES

Patrycjusz Kosmowski
Misja, cele i zadania Obrony Terytorialnej w Szwecji

Roman Burek
Inicjatywy proobronne Związku Strzeleckiego

IV. THE TERRITORIAL DEFENCE – COMMENTS

Virgil Bălăceanu
The necessity of the Territorial Defence Forces implementation

Józef Flis
Obrona Terytorialna. Diabeł tkwi w ogółach

V. REVIEWS

Andrzej Leon Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 824 (recenzent: Paweł Gotowiecki)

BIOGRAPHICAL NOTES

Ostrowiec Świętokrzyski College’s Department of the National Security
Structure of the Department of the National Security in the academic year 2016/17


okładka6"ANTE PORTAS – Security Studies", No 1(6)/2016

The Ukrainian Crisis and Its Significance for the International Security: military and political aspects

Tap the cover to download the whole journal’s issue

No. 1(6)/2016: The Ukrainian Crisis and Its Significance for the International Security: military and political aspects. The issue is the second one theme volume concerned about the Ukrainian crisis. The Authors from Poland, Ukraine, Georgia, Slovakia and Romania analyze, among others, the problems of the international aspects of the Ukrainian crisis, the impact of the crisis on the security of the neighbouring countries and the European Union, and consider the conflict as the classic, conventional one as well as the hybrid war. The issue is complemented by the guest article concerned about the problem of the organized crime in Hungary.

 

I. ARTICLES

Vojtech Jurčák
Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście konfliktu na Ukrainie

Andrzej Zapałowski
Wpływ konfliktu na Ukrainie na możliwą destabilizację granic w Europie Środkowo-Wschodniej

Patryk Jędrowiak
Turcja wobec kryzysu ukraińskiego

Christian Barna, Cosmin Dugan
Mirroring the Echoes of the Hybrid War – Romanian Media Coverage of the Ukrainian crisis

Michał Urban
Ukrainiec jako wróg: rosyjska propaganda i jej wpływ na nastroje w Polsce

Paweł Gotowiecki
“Partia rosyjska” w Polsce – między mitem a rzeczywistością

Michał Siudak
Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie

Vakhtang Maisaia
Regional Aspects of Geostrategic Modality in 21st Century: Russia’s Military Strategy Review

Wiktor Mozgin
Konstruktywizm ukraińsko-rosyjskiej wojny medialnej

Dawid Pudło
Ukraińsko-rosyjska wojna propagandowa: od wydarzeń na Euromajdanie po konflikt w Donbasie

Natalia Slukhai
The Semiotics od Consciental War in Modern Ukraine: Total Sign Suggestion and Means of Countersuggestion

Volodymyr Trofymowych
“Wojna hybrydowa” jako element rosyjskiej geostrategii rewanżu

Anita Lewandowska
Patologia informacji – jeden z elementów wojny hybrydowej

Filip Bryjka
Rosyjska wojna zastępcza w Donbasie

Jakub Żak
Wykorzystanie artylerii w konflikcie ukraińskim

Rafał Kęsek
(R)ewolucja doktrynalna w sferze bezpieczeństwa Ukrainy na przełomie 2014/2015

Marek Żyła
Między Wschodem a Zachodem. Problem bezpieczeństwa militarnego Ukrainy

Tadeusz Kubaczyk
Jeńcy wojenni w konflikcie na wschodzie Ukrainy

II. ANALYSIS

Krzysztof Surdyk
Geopolityczne aspekty kryzysu ukraińskiego

III. ESSAYS, STATEMENTS

Ryszard Jakubczak, Artur Jakubczak
Bezpieczeństwo Europy w sytuacji zagrożeń azjatyckich

Włodzimierz Zieliński
Rosja – Strategia imperium

Olena Krasota
Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact of the Global Stability

Mykola Prohorov
Institutional UE Activities to Ensure the Communication of the European Integration of Ukrainian Society

Vazha Kakabadze, Nana Maisuradze
Main Determinants of Doctrine of Retaining of Independence of Former USSR Republics (Georgia, Ukraine)

IV. GUEST ARTICLE OF THE ISSUE 

Tamás Bezsenyi
The Forms of Organized Crime after the Change of Regime in Hungary

V. REVISIONS AND POLEMICS

Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, red. naukowa Konrad Świder, Agnieszka Stec, Tadeusz Z. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa-Kraków 2015, ss. 236 (reviewer: Przemysław Furgacz)

VI. NATIONAL SECURITY DEPARTMENT

Katedra BN w roku akademickim 2015/16


okładka5 "ANTE PORTAS – Security Studies", No 2(5)/2015

The Ukrainian Crisis and Its Significance for the International Security: economic and political aspects

Tap the cover to download the whole journal’s issue

No. 2(5)/2015: The Ukrainian Crisis and Its Significance for the International Security: economic and political aspects. The issue is concerned about the impact of the Ukrainian crisis on the Ukrainian economy, the functioning of the Ukrainian state and international economic affairs. The Authors from Poland, Ukraine, Georgia, Russian Federation, Slovakia and Lithuania considered the problems of the neoliberal reforms in Ukraine, the Ukrainian banking system, the direction of changes in the Ukrainian state or the Russian-Ukrainian economic war. The issue is complemented by the guest article contributed by the scientists from the Covenant University in Nigeria.

I. ARTICLES

Sergii Slukhaii
Decentralization in Ukraine: What is on the Agenda?

Vadim Volovoj
Two years of Euromaidan and Strategic Perspective of the Ukrainian Crisis?

Khatuna Chapichadze
Post-Revolutionary Neoliberal Reforms in Ukraine (Security Context)

Natalya Spitsa
National Identity in the Context of the Present-Day Crisis in Ukraine

Anna Tishchenko, Ihor Bondarenko
Statystical Analysis of the Political Orientation of Ukrainian Population

Victoria Klymenko, Ganna Lozova
Organisation of Antitrust and Competition Policy in Ukraine in Modern Conditions

Mariana Shchehelska
The Level of Offshorization of Bank Capital of Ukraine

Yurii Makar, Vitalii Makar
Współczesne wyzwania dla Ukrainy a Polska

Vadym Zheltovskyy
Polish-Ukrainian Cooperation on the Self-Governance Reform and it’s Impact on the Ukrainian Crisis

Przemysław Furgacz
The Russian-Ukrainian Economic War

Leonid Gusev
The Economic Relations between Ukraine and Russia at the Present Stage

Olga Jastrzębska
Geoekonomiczne motywy działań Rosji względem Ukrainy

Veronika Mitašová, Ján Havko
Economic Impact of the EU-Russian Sanctions

II. STATEMENTS

Petro Nikiforov, Roman Harat
Ekonomiczne reformy na Ukrainie jako czynnik bezpieczeństwa narodowego

Olena Kuzmak
The Impact of Financial Crisis of the Banking Sector of Ukraine

Oleg Kuzmak
Business Expectations of Enterprises in Ukraine Crisis

III. GUEST ARTICLE OF THE ISSUE 

Sheriff Folarin, Oluwafunke Folarin, Bankole Olorunyomi
Reconciling the Two West Africas: Managing Ethnic and Lingual Diversity for Regional Integration

IV. REVISIONS

Jewhen Magda, Gibridnaja wojna. Wyżit’ i pobiedit’, Vivat Publishing, Charków 2015, ss. 320 (reviewer: Leszek Sykulski)

V. NATIONAL SECURITY DEPARTMENT

Katedra BN w roku akademickim 2015/16


OKLADKA_2015-1 "ANTE PORTAS – Security Studies", No 1(4)/2015

USA – 150 years of the road to World superpower

Tap the cover to download the whole journal’s issue

No. 1(4)/2015: The USA – 150 years of the road to Worlds superpower. The issue published on the 150th anniversary of the end of the Civil War was dedicated to the American way to the superpower-state position. The Authors concerned their thesis on the various aspects related to the increase of the United States’ dominance in the world – f. e. the creation of the US Navy and its dominance on seas, the dilemmas about the policy of isolationism or the current American involvement in the Middle East affairs. For the first time in history of our scientific journal we welcome the Authors from abroad and the most merited Polish specialist in US affairs – professor Longin Pastusiak. 

 

I. SCIENTIFIC ARTICLES

Longin Pastusiak
Skutki II wojny światowej dla Stanów Zjednoczonych

Anna Kowalczyk
Zwycięstwa USS Constellation nad L’Insurgente i La Vengeance – pierwsze kroki Stanów Zjednoczonych na drodze do dominacji na morzu

Przemysław Łukasik
Impuls Wilsona – Stany Zjednoczone w I wojnie światowej

Wacław Szczepanik
Żołnierze US Army na frontach I wojny światowej

Przemysław Furgacz
Franklin Delano Roosevelt – the false "hero" of U.S. foreign policy

Józef Smoliński
Stosunki polsko-amerykańskie bezpośrednio po II wojnie światowej (1945-1947)

Monika Różalska
Between colonial rhetoric and Cold War fears – the U.S. foreign policy toward the Congo in the 1960s

Denisa Ursu
Executive Summary: Illicit Trafficking of Nuclear and Radioactive Material in Eastern Europe

Tomasz Kowalik
The U.S. Military Academy and its Foreign Cadet Program – the Case for Re-Launching the Polish Bid to Attend West Point

Beata Belica
Obecność militarna Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie z perspek-tywy nowej strategii bezpieczeństwa USA

II. REVISIONS AND POLEMICS

Diana West, „Wielkie kłamstwa Ameryki: Tłumienie niewygodnej prawdy histo-rii”, Warszawa 2014, ss. 464 (reviewer: Przemysław Furgacz)

III. REPORTS

Jakub Żak
Sprawozdanie z podróży naukowej „POMORZE 2015” (18-22 V 2015)

V. NATIONAL SECURITY DEPARTMENT

Klaudia Górczyńska
Praktyki zagraniczne Erasmus+ to dobra inwestycja w przyszłość

Katedra BN w roku akademickim 2014/15


"ANTE PORTAS – Security Studies", No 1(3)/2014

Tap the cover to download the whole journal’s issue

The leitmotif of the No. 1(3)/2014 issue is the NATO and its significance in the modern world. The authors from the Polish academic centres from Białystok, Gdansk, Łódź and Ostrowiec Świętokrzyski concerned their thesis about the contemporary strategies of the NATO and considered the role of NATO in compromising the Ukrainian crisis. We recommend the very interesting polemic between professor Mirosław Sułek and Dr. Leszek Sykulski concerned about the professor Sułek’s new book concerned the state’s power. The readers will find a very interesting report on the Polish national exercises of the paramilitary/defence organizations “Ostrowiec Świętokrzyski 2014”.

 

 

I. SCIENTIFIC ARTICLES

Janusz Falecki
Zapewnienie bezpieczeństwa w świetle koncepcji strategicznych NATO

Beata Belica
Strategia NATO wobec konfliktu w Afganistanie: wyzwanie na miarę XXI wieku

Ryszard Jakubczak
Czy konieczna aktywność NATO w Europie?

Iwona Wrońska
Zasada odpowiedzialności za ochronę w stosunkach międzynarodowych a działania NATO – uwagi na tle współczesnej koncepcji ochrony praw człowieka

Łukasz Muszyński
Integracja z Ukrainą wyzwaniem dla NATO w Europie Wschodniej

Vadym Zheltovskyy
Firs 100 Days of President Poroshenko: NATO Issue in Presidential Agenda

Krzysztof Surdyk
Znaczenie analiz wywiadowczych NATO i UE dla właściwej oceny rozwoju sytuacji kryzysowych

Przemysław Furgacz
NATO po agresji Rosji przeciwko Ukrainie – kierunki reformy sojuszu i perspektywy na przyszłość

II. REVISIONS AND POLEMICS

Mirosław Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa 2013, ss. 380 (reviewer: Leszek Sykulski)

Odpowiedź na recenzję Pana dr. Leszka Sykulskiego (Mirosław Sułek)

Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, ss. 257 (reviewer: Mieszko Oziębłowski)

III. REPORTS

Jakub Żak
"Siła w Europie". Konferencja towarzysząca XXII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego, 3 września 2014 r.

Grzegorz Matyasik
Sprawozdanie: Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych "Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym 'OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2014'" – relacja z ćwiczeń

IV. PRO MEMORIA

Śp. doc. dr Tadeusz Grudniewski

V. NATIONAL SECURITY DEPARTMENT

Kalendarium 2014

Katedra BN w roku akademickim 2014/15


Ante_okladka_2"ANTE PORTAS – Security Studies", No 2/2013

Tap the cover to download the whole journal’s issue

 

 

 

 

 

 

 

I. SCIENTIFIC ARTICLES

Zbigniew Grzywna
Udział pododdziałów Sił Zbrojnych RP podczas pokoju, zagrożeń i działań logistycznych – zarys problematyki

Andrzej Zapałowski
Zagrożenie destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda"

Adam Karpiński
Rosyjska idea na kanwie myśli Mikołaja Bierdiajewa

Leszek Sykulski
Rosyjski transhumanizm – geneza i współczesność 

Renata Knyspel-Kopeć
Wychowawczy walor historii na przykładzie legendy o dwóch mieczach krzyżackich w kontekście ustanowienia Orderu „Krzyż Grunwaldu" 

Wojciech Łysek
Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL 

II. REVISIONS

George Friedman, Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012 (reviewer : Andrzej Zapałowski)

Giancarlo Elia Valori, Geopolitica dello spazio. Potere e ricchezza nel futuro del pianeta, Rizzoli, Milano 2006 (reviewer : Michalina Wojaczek) 

 


Ante_okladka_1

"ANTE PORTAS – Security Studies"
No 1/2012

Tap the cover to download the whole journal’s issue

 

 

 

 

 

 

 

I. SCIENTIFIC ARTICLES

Zbigniew Grzywna
Bezpieczeństwo w logistyce. Zarys problematyki 

Gaweł Strządała
Cenzura w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Renata Knyspel-Kopeć
Oskar Halecki i Powszechne Zjazdy Historyków Polskich 

Ronald Lasecki
„Kaa pyy te ruha; kaa hao te rangatahi”  – rodzina maoryska pomiędzy światem tradycyjnym a nowożytności 

Samuel Suhel Moussa
Rozwód w islamie

Grzegorz Tokarz
Słowiańszczyzna przedchrześcijańska – wizja Wawrzyńca Surowieckiego

II. REVISIONS

Stefan Opara, Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009, ss. 203 (reviewer: Mieczysław Kopeć

Władymir Woroncow (red.), OUN – UPA. Z kim i przeciwko komu oni walczyli. Historyczno-dokumentalne oceny, Sewastopol 2011, ss. 547 (reviewer: Andrzej Zapałowski