2017


"ANTE PORTAS – Security Studies", No 1(8)/2017

Moldova on the geopolitical map of Europe

Tap the cover to download the whole journal’s issue

No. 1(8)/2017: The newest "Ante Portas – Security Studies" journal's volume concerns the role of Moldova on the geopolitical map of the globe and the place, that Moldova takes in the political-military strategies of Russian Federation and the Western countries. The articles also refer to the internal policy of Moldova, especially the problem of the country's separatism movements. This volume contains also a noteworthy and very interesting interview with the representatives of the Pridnestrovian Moldavian Republic's Ministry of Foreign Affairs, guest articles and book reviews.

Ministry’s of Foreign Affairs of Pridnestrovian Moldavian Republic comments
for “Ante Portas – Security Studies”

I. THEMATIC ARTICLES

Svetlana Cebotari, Carolina Budurina-Goreacii
Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in the context of new
geopolitical changes

Vadim Volovoj
How the West lost Moldova to Russia

Vazha Kakabadze
Rational place of Moldova in politics and global security

Sebastian Szamol
Pozycja regionalna Mołdawii w aspekcie militarnym – podejście potęgome-
tryczne

Przemysław Łukasik
Pomiędzy pomostem a polem bitewnym – miejsce Mołdawii w polityce zagra-
nicznej Stanów Zjednoczonych

Viktor Mozgin
Medialny aspekt rosyjskiej propagandy w Mołdawii

Dan Nicu
Constitutional vices of the Republic of Moldova

Crăişor Ioniţă
Sector security reform of Moldavian state structure

Khatuna Chapichadze
Visa liberalisation: What does this mean in reality for Moldova and Georgia?

II. GUEST ARTICLES

Tomasz Gajewski
NATO and non-military crises – an overview

Jacek Wodnicki
Bilans wybranych decyzji podjętych w 2016 roku przez Radę Północnoatlantyc-
ką podczas szczytu NATO w Warszawie

Jakub Żak
Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym Litwy

Paweł Gotowiecki
Lithuanian Poles as an element of the hybrid war

Przemysław Furgacz
Poland’s military security policy in the context of the Russian-Ukrainian war:
change or continuity

Isabela de Andrade Gama
Guardian of (in) security: The Russian action in Syria

Michał Hyra
Sojusz Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Przeszłość i perspektywy

III. ANALYSES AND COMMENTS

Daniel S. Zbytek
Świat w obliczu narastającego konfliktu na Morzu Południowochińskim

IV. REVIEWS

Marian Lutostański, Podstawy Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej
Polskiej. Studium problemów teoretycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2015, ss. 257
(recenzenci: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek
Zielinski
)

Ilan Pappé, Czystki etniczne w Palestynie (przekł. Anna Sak), Instytut Wydawni-
czy Książka i Prasa, Warszawa 2017, ss. 366
(recenzent: Beata Belica)

Paweł Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Elipsa
Dom Wydawniczy, Warszawa 2015, ss. 164
(recenzent: Patryk Bukowski)

NOTY BIOGRAFICZNE

BIOGRAPHICAL NOTES

Ostrowiec Świętokrzyski College’s Department of the National Security
Structure of the Department of the National Security in the academic year 2016/17