2016

 

ap7 "ANTE PORTAS – Security Studies", No 2(7)/2016

Territorial Defence and its role in the contemporary
security systems

Tap the cover to download the whole journal’s issue

No. 2(7)2016: Territorial defence and its role in contemporary security systems is dedicated to the present problem of the functioning of territorial forces and their implementation in Poland. The articles of Polish, Ukrainian, Georgian, Swiss, Romanian, Slovakian, Lithuanian and Russian Authors show the role and tasks of the territorial forces in states, which currently maintain or did maintain such forces, and also recount the Polish way to the creation of Territorial Defence Forces. This volume is supplemented by the guest articles, concerned the security issues, and defence specialists’ comments.
 

Senator Jarosław Rusiecki
Preface

I. THEMATIC ARTICLES – THE TERRITORIAL DEFENCE

Ryszard Jakubczak
Wojska Obrony Terytorialnej w sztuce wojennej

Jerzy Kajetanowicz
Koncepcje i plany rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce po 1945 roku

Marek Żyła
Likwidacja Ukraińskiej Powstańczej Armii na tle polskich doświadczeń w prowadzeniu działań przeciwpartyzanckich w XX wieku

Andrzej Zapałowski
Koncepcja budowy Obrony Terytorialnej w programie Akcji Wyborczej Solidarność a koncepcja Obrony Terytorialnej rządu Prawa i Sprawiedliwości

Remigiusz Żuchowski, Marcin Stachowski
Poland's Ministry of Defence Concept for Territorial Defence Forces

Vadim Volovoj
The political-military view of the purpose of the creation of Territorial Defence system in Poland 

Natalia Tomaszewska
Organizacje proobronne w polskim systemie prawnym – stan obecny i perspektywy. Analiza politologiczna i prawna

Janusz Okrzesik
Bezpieczeństwo ekologiczne a Obrona Terytorialna – zadania i wyzwania

Ireneusz T. Dziubek
Akademickie inicjatywy proobronne na przykładzie międzyuczelnianego projektu naukowo-badawczego "Polska gwardia narodowa – mit, potrzeba czy konieczność"?

Bogumiła Pawlaczyk
Teoretyczne i praktyczne problemy dostępu do broni palnej wobec poglądów młodych Polaków   

Claude Bonard
The cornerstones of the Swiss Security Policy

Dan-Florin Grecu
The role of the Patriotic Guards within national defence of Romania (1968-1989)

Dan Plǎvițu
Territorial defence as a part of the Romanian National Defence System

Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
Siły Obrony Terytorialnej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii – obywatelski wymiar systemu bezpieczeństwa państwa czy rozsadnik federacji?

Vakhtang Maisaia
Territorial Defense Forces operations in actions. Georgian and Ossetian Territorial Defense Forces combat strategies analyses in Russia-Georgia 2008 August War: comparative study

Leonid Gusev
Territorial defence problems of Turkmenistan

Yuriy Makar, Liudmila Novoskoltseva
The place and role of territorial defence in the National Security System of the Ukrainian state

Valentyna Bohatyrets, Yaroslav Zoriy
Civil-military relations and territorial defence issues

Andrzej Chowaniec
Państwowe zmilitaryzowane służby Ukrainy i ich rola w realizacji idei obrony terytorialnej – próba charakterystyki

Sergii Bostan
The role of the territorial defence in a hybrid war on the example of the events in Ukraine 2014-2016

Vojtech Jurčák, Ivan Majchút
Irregular activities and armed forces

II. GUEST ARTICLES

Magdalena El Ghamari
Zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego wobec kryzysu migracyjnego oraz terroryzmu w obszarze MENA          

Oleksiy Kandyuk
The U.S. impact over the formation of foreign policy (using the Polish expe­rience in Ukraine)

Oleh Kozachuk
Political mobilization of Russian speakers as a challenge for Ukraine’s ethnic policy?

Mykola Prokhorov
Social media security risks and communication security systems

Mykola Kuzhelnyi
On the problem of counteracting Russian informational agression in Europe

Anita Lewandowska
Patologia informacji i jej związek z wojną informacyjną. Prezentacja założeń teoretycznych

Valentyna Bohatyrets, Oksana Iliuk
Preserving cultural diversity and territirial integrity

Khatuna Chapichadze
Neoliberal policy: measure for conflict resolution/transformation or escalation?

III. NOTICES

Patrycjusz Kosmowski
Misja, cele i zadania Obrony Terytorialnej w Szwecji

Roman Burek
Inicjatywy proobronne Związku Strzeleckiego

IV. THE TERRITORIAL DEFENCE – COMMENTS

Virgil Bălăceanu
The necessity of the Territorial Defence Forces implementation

Józef Flis
Obrona Terytorialna. Diabeł tkwi w ogółach

V. REVIEWS

Andrzej Leon Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 824 (recenzent: Paweł Gotowiecki)

BIOGRAPHICAL NOTES

Ostrowiec Świętokrzyski College’s Department of the National Security
Structure of the Department of the National Security in the academic year 2016/17


okładka6"ANTE PORTAS – Security Studies", No 1(6)/2016

The Ukrainian Crisis and Its Significance for the International Security: military and political aspects

Tap the cover to download the whole journal’s issue

No. 1(6)/2016: The Ukrainian Crisis and Its Significance for the International Security: military and political aspects. The issue is the second one theme volume concerned about the Ukrainian crisis. The Authors from Poland, Ukraine, Georgia, Slovakia and Romania analyze, among others, the problems of the international aspects of the Ukrainian crisis, the impact of the crisis on the security of the neighbouring countries and the European Union, and consider the conflict as the classic, conventional one as well as the hybrid war. The issue is complemented by the guest article concerned about the problem of the organized crime in Hungary.

 

I. ARTICLES

Vojtech Jurčák
Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście konfliktu na Ukrainie

Andrzej Zapałowski
Wpływ konfliktu na Ukrainie na możliwą destabilizację granic w Europie Środkowo-Wschodniej

Patryk Jędrowiak
Turcja wobec kryzysu ukraińskiego

Christian Barna, Cosmin Dugan
Mirroring the Echoes of the Hybrid War – Romanian Media Coverage of the Ukrainian crisis

Michał Urban
Ukrainiec jako wróg: rosyjska propaganda i jej wpływ na nastroje w Polsce

Paweł Gotowiecki
“Partia rosyjska” w Polsce – między mitem a rzeczywistością

Michał Siudak
Oblicza współczesnego ukraińskiego nacjonalizmu i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski i mniejszości polskiej na Ukrainie

Vakhtang Maisaia
Regional Aspects of Geostrategic Modality in 21st Century: Russia’s Military Strategy Review

Wiktor Mozgin
Konstruktywizm ukraińsko-rosyjskiej wojny medialnej

Dawid Pudło
Ukraińsko-rosyjska wojna propagandowa: od wydarzeń na Euromajdanie po konflikt w Donbasie

Natalia Slukhai
The Semiotics od Consciental War in Modern Ukraine: Total Sign Suggestion and Means of Countersuggestion

Volodymyr Trofymowych
“Wojna hybrydowa” jako element rosyjskiej geostrategii rewanżu

Anita Lewandowska
Patologia informacji – jeden z elementów wojny hybrydowej

Filip Bryjka
Rosyjska wojna zastępcza w Donbasie

Jakub Żak
Wykorzystanie artylerii w konflikcie ukraińskim

Rafał Kęsek
(R)ewolucja doktrynalna w sferze bezpieczeństwa Ukrainy na przełomie 2014/2015

Marek Żyła
Między Wschodem a Zachodem. Problem bezpieczeństwa militarnego Ukrainy

Tadeusz Kubaczyk
Jeńcy wojenni w konflikcie na wschodzie Ukrainy

II. ANALYSIS

Krzysztof Surdyk
Geopolityczne aspekty kryzysu ukraińskiego

III. ESSAYS, STATEMENTS

Ryszard Jakubczak, Artur Jakubczak
Bezpieczeństwo Europy w sytuacji zagrożeń azjatyckich

Włodzimierz Zieliński
Rosja – Strategia imperium

Olena Krasota
Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact of the Global Stability

Mykola Prohorov
Institutional UE Activities to Ensure the Communication of the European Integration of Ukrainian Society

Vazha Kakabadze, Nana Maisuradze
Main Determinants of Doctrine of Retaining of Independence of Former USSR Republics (Georgia, Ukraine)

IV. GUEST ARTICLE OF THE ISSUE 

Tamás Bezsenyi
The Forms of Organized Crime after the Change of Regime in Hungary

V. REVISIONS AND POLEMICS

Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?, red. naukowa Konrad Świder, Agnieszka Stec, Tadeusz Z. Leszczyński, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Warszawa-Kraków 2015, ss. 236 (reviewer: Przemysław Furgacz)

VI. NATIONAL SECURITY DEPARTMENT

Katedra BN w roku akademickim 2015/16