2014


"ANTE PORTAS – Security Studies", No 1(3)/2014

Tap the cover to download the whole journal’s issue

The leitmotif of the No. 1(3)/2014 issue is the NATO and its significance in the modern world. The authors from the Polish academic centres from Białystok, Gdansk, Łódź and Ostrowiec Świętokrzyski concerned their thesis about the contemporary strategies of the NATO and considered the role of NATO in compromising the Ukrainian crisis. We recommend the very interesting polemic between professor Mirosław Sułek and Dr. Leszek Sykulski concerned about the professor Sułek’s new book concerned the state’s power. The readers will find a very interesting report on the Polish national exercises of the paramilitary/defence organizations “Ostrowiec Świętokrzyski 2014”.

 

 

I. SCIENTIFIC ARTICLES

Janusz Falecki
Zapewnienie bezpieczeństwa w świetle koncepcji strategicznych NATO

Beata Belica
Strategia NATO wobec konfliktu w Afganistanie: wyzwanie na miarę XXI wieku

Ryszard Jakubczak
Czy konieczna aktywność NATO w Europie?

Iwona Wrońska
Zasada odpowiedzialności za ochronę w stosunkach międzynarodowych a działania NATO – uwagi na tle współczesnej koncepcji ochrony praw człowieka

Łukasz Muszyński
Integracja z Ukrainą wyzwaniem dla NATO w Europie Wschodniej

Vadym Zheltovskyy
Firs 100 Days of President Poroshenko: NATO Issue in Presidential Agenda

Krzysztof Surdyk
Znaczenie analiz wywiadowczych NATO i UE dla właściwej oceny rozwoju sytuacji kryzysowych

Przemysław Furgacz
NATO po agresji Rosji przeciwko Ukrainie – kierunki reformy sojuszu i perspektywy na przyszłość

II. REVISIONS AND POLEMICS

Mirosław Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Warszawa 2013, ss. 380 (reviewer: Leszek Sykulski)

Odpowiedź na recenzję Pana dr. Leszka Sykulskiego (Mirosław Sułek)

Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014, ss. 257 (reviewer: Mieszko Oziębłowski)

III. REPORTS

Jakub Żak
"Siła w Europie". Konferencja towarzysząca XXII Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego, 3 września 2014 r.

Grzegorz Matyasik
Sprawozdanie: Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych "Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym 'OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2014'" – relacja z ćwiczeń

IV. PRO MEMORIA

Śp. doc. dr Tadeusz Grudniewski

V. NATIONAL SECURITY DEPARTMENT

Kalendarium 2014

Katedra BN w roku akademickim 2014/15