2013


Ante_okladka_2"ANTE PORTAS – Security Studies", No 2/2013

Tap the cover to download the whole journal’s issue

 

 

 

 

 

 

 

I. SCIENTIFIC ARTICLES

Zbigniew Grzywna
Udział pododdziałów Sił Zbrojnych RP podczas pokoju, zagrożeń i działań logistycznych – zarys problematyki

Andrzej Zapałowski
Zagrożenie destabilizacji sytuacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ze strony Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Swoboda"

Adam Karpiński
Rosyjska idea na kanwie myśli Mikołaja Bierdiajewa

Leszek Sykulski
Rosyjski transhumanizm – geneza i współczesność 

Renata Knyspel-Kopeć
Wychowawczy walor historii na przykładzie legendy o dwóch mieczach krzyżackich w kontekście ustanowienia Orderu „Krzyż Grunwaldu" 

Wojciech Łysek
Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL 

II. REVISIONS

George Friedman, Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012 (reviewer : Andrzej Zapałowski)

Giancarlo Elia Valori, Geopolitica dello spazio. Potere e ricchezza nel futuro del pianeta, Rizzoli, Milano 2006 (reviewer : Michalina Wojaczek)