2012

Ante_okladka_1

"ANTE PORTAS – Security Studies"
No 1/2012

Tap the cover to download the whole journal’s issue

 

 

 

 

 

 

 

I. SCIENTIFIC ARTICLES

Zbigniew Grzywna
Bezpieczeństwo w logistyce. Zarys problematyki 

Gaweł Strządała
Cenzura w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Renata Knyspel-Kopeć
Oskar Halecki i Powszechne Zjazdy Historyków Polskich 

Ronald Lasecki
„Kaa pyy te ruha; kaa hao te rangatahi”  – rodzina maoryska pomiędzy światem tradycyjnym a nowożytności 

Samuel Suhel Moussa
Rozwód w islamie

Grzegorz Tokarz
Słowiańszczyzna przedchrześcijańska – wizja Wawrzyńca Surowieckiego

II. REVISIONS

Stefan Opara, Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2009, ss. 203 (reviewer: Mieczysław Kopeć

Władymir Woroncow (red.), OUN – UPA. Z kim i przeciwko komu oni walczyli. Historyczno-dokumentalne oceny, Sewastopol 2011, ss. 547 (reviewer: Andrzej Zapałowski