Dla Autorów

Prosimy autorów oraz recenzentów o zapoznanie się z poniższymi zasadami pisania oraz recenzowania tekstów w czasopiśmie "Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem".